logo
ENERGITØMRER
Vi udfører alle former for tømrearbejde i forbindelse med nybyg, om- og tilbygning.

Vi er specialiseret inden for facade-isolering, der hjælper dig med at spare på varmeudgiften.
ARKITEKT
Vi står gerne for projekteringen af din til- eller nybygning.

Vi arbejder også som beskikket byggesag-køndig og udarbejder bl.a. tilstandsreporter og energiberegninger.
VINDUER, GLAS OG LÅSE
Vi udfører alt i udskiftning af vinduer, termoruder/glas og indbrudssikring af døre og vinduer.
TERMOGRAFI OG BLOWERDOORTEST
Der stilles i dag krav til tæthed i nybygning og ved ombygning som skal dokumenteres. Vi udfører også termogra-fering der afslører kuldebroer i nybygning og i eksiste-rende huse, der kan spare dig for varmeudgifter og svampe/råd skader.

JBN BYGGE & ANLÆG

har i mere end 30 år beskæftiget sig med alt inden for byggeri. Både som hoved- og underentreprenør eller som den projekterende af kvalitetshuse designet specielt til de enkelte opgaver på vores egen tegnestue. Ud fra vores faglige dygtighed og håndværkmæssige traditioner kombineret med den moderne teknologi vil vi fortsat stå godt rustet til at levere de bedste produkter til de enkelte opgaver for vores kunder.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Referencer:


Byg Garanti
JBN BYGGE OG ANLÆG
Nordre Strandvej 27 A
3250 Gilleleje
CVR: 86674610

4830 0063
2098 5484
jbn@jbn-byg.dk
Copyright © 2013 JBN BYGGE OG ANLÆG - All rights reserved.